Archiwum kategorii: Inne

Regulamin

[English text below]

Udział w przejeździe jest możliwy tylko po uiszczeniu opłaty za przejazd w wysokości podanej przez organizatorów oraz podanie pełnego imienia i nazwiska. Uiszczenie opłaty oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację regulaminu.

 • Należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń organizatorów.
 • Zabrania się spożywania alkoholu.
 • W czasie „fotostopów” należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się ustawiania statywów na torach lub na jezdni. Uczestnicy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 • Liczba „fotostopów” jest uzależniona od ilości czasu, warunków ruchu i zdyscyplinowania uczestników przejazdu.
 • Podczas „fotostopów” osobom przebywającym w pociągu zabrania się przebywania w otwartych drzwiach i oknach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie przejazdu z przyczyn technicznych.
 • Każdy uczestnik, który rażąco narusza niniejszy Regulamin, zachowuje się w sposób agresywny lub obraźliwy w stosunku do pozostałych uczestników lub organizatorów, uporczywie nie stosuje się do poleceń Organizatora lub w inny sposób utrudnia przebieg imprezy, może zostać usunięty z pociągu w dowolnym miejscu na jego trasie bez prawa do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu braku wystarczającej liczby uczestników i zwrotu całości należności uiszczonej przez uczestników.
 • Nie przewiduje się zwrotów pieniędzy wpłaconych na konto organizatora, z wyjątkiem sytuacji odwołania imprezy z powody małej ilości uczestników.

To participate in the excursion, you must pay the excursion fee and
provide a full name. By submitting the payment, you accept the
conditions of the excursion (which you’re reading now) and accept them.

 • Participants must comply with each and every instruction provided by the organizers during the event (Health & Safety above all).
 • No alcohol consumption is allowed during the event
 • During photo shoot stops, participants must be extra careful and vigilant. It is forbidden to place tripods on tracks or in the middle of active roads. Participants take full responsibility for their own safety during all of the event. It is recommended that additional travel insurance cover is obtained
 • The number of photo shoot stops will depend on the various conditions  and how disciplined (organized) the participants will be during the event
 • Participants who wish to stay in the train during the photo shoot stops are required to stay away from the open doors/windows to accommodate those who wish to make good pictures
 • The organizers reserve the right to change the planned route/timetable when forced to do so by external factors / technical conditions
 • Any participant who ignores or breaks the rules of the excursion, is aggressive or offensive towards any person, repeatedly ignores instructions provided by the organizers or conflicts with the general interest of the participants in any other way, may be (forcibly) removed from the train at any location, without any right for refunds
 • The organizers reserve the right to cancel the event should the number of participants be insufficient; should this happen, everyone will be
  immediately notified and all the payments will be promptly refunded
 • Once a payment has been made, no refunds will be made unless the event gets cancelled because of insufficient number of participants (as mentioned above).

Rekonesans na linii numer 35

Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się z kolegami na mały rekonesans linii numer 35 na odcinku Grabowo – Wielbark. Chcieliśmy sprawdzić w jakim stanie są tory i jak bardzo zarośnięta jest linia.

Jak widać na zdjęciach nawierzchnia kolejowa jest w stanie zadowalającym. Na większości odcinków nawierzchnia kolejowa jest kompletna i prawdopodobnie umożliwiłaby przejazd pociągu z niewielkimi prędkościami. Z naszego rozeznania wynika, że na całym odcinku z Grabowa do Wielbarka jest tylko kilka niewielkich ubytków szyn (z czego najdłuższy ma około 70 m). Brakuje też około 100 par łubków, przytwierdzenia na sprawdzonych odcinkach są kompletne. Niewielkim kosztem można uzyskać przejezdność linii – wymaga to uzupełnienia ubytków, wycięcia samosiejek i oczyszczenia przejazdów.

Warto też nadmienić, że samosiejki są ok. czteroletnie, więc wystarczyłby głowica tnąca na wysięgniku do czyszczenia skrajni. Największe z samosiejek mają co najwyżej kilka centymetrów średnicy pnia, więc nie jest to jeszcze jakaś tragedia. Poza tym poza odcinkami typowo leśnymi i innymi w pobliżu zwartych grup zieleni, tory są praktycznie czyste i na kilkaset metrów szlaku przypada kilkanaście niewielkich drzewek/krzaków.

Poniżej zdjęcia wraz z lokalizacją (można kliknąć na link do mapy).

Zbiorcza mapa ze wszystkimi miejscówkami na Google Maps.

Semafor wjazdowy do Grabowa

1. km 7,445 – Semafor wjazdowy do Grabowa, widok z przejazdu na drodze Drężewo – Olszewo-Borki – mapa

Okolice semafora wjazdowego do Grabowa - widok w kierunku Wielbarka

2. km 7,445 – Ten sam przejazd – widok w kierunku Wielbarka – mapa

Okolice semafora wjazdowego do Grabowa - widok z boku toru

3. km ~7,6 – Okolice wjazdu do Grabowa – widok z boku toru – mapa

W tle widoczny semafor wjazdowy do Grabowa

4. km 7,738 – Widok z przejazdu na drodze Kruki – Olszewo-Borki, widok w kierunku Grabowa – mapa

To samo miejsce - widok w stronę Wielbarka

5. km 7,738 – To samo miejsce – widok w stronę Wielbarka – mapa

Kruki (dojazd od ul. Nowowiejskiej) - kierunek Grabowo

6. km 8,361 – przejazd na drodze Kruki – Nakły – widok w kierunku Grabowa – mapa

Kruki (dojazd od ul. Nowowiejskiej) - kierunek Wielbark

7. km 8,361 – Ten sam przejazd – widok w kierunku Wielbarka – mapa

Kruki (dojazd do żwirowni) - kierunek Grabowo

8. km 9,692 – widok z przejazdu na drodze do żwirowni – widok w kierunku Grabowa – mapa

Kruki (dojazd do żwirowni) - kierunek Wielbark

9. km 9,692 – ten sam przejazd – widok w kierunku Wielbarka – mapa

Przy DW544 za Krukami (Grabowo)

10. Okolice 10 km linii przebiegającej obok DW544 za Krukami (widok w kier. Grabowa) – mapa

Przy DW544 za Krukami (Wielbark)

11. Okolice 10 km linii przebiegającej obok DW544 za Krukami (widok w kier. Wielbarka) – mapa

Przejazd w lesie Żebry (k. Grabowo)

12. km 11,302 –  przejazd w lesie na drodze Łęgi – kol. Grądzik (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w lesie Żebry (k. Wielbark)

13. km 11,302 –  przejazd w lesie na drodze Łęgi – kol. Grądzik (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd w lesie Żebry (k. Wielbark)

14. km 11,302 –  przejazd w lesie na drodze Łęgi – kol. Grądzik (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Widok z DW 544 przy Hen-stolu

15. Widok z DW 544 przy Hen-stolu – mapa

Przejazd w Żebrach (k. Grabowo)

16. km 12,950 – Przejazd w Żebrach (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w Żebrach (k. Wielbark)

17. km 12,950 – Przejazd w Żebrach (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd w Żebrach (k. Wielbark)

18. km 12,950 – Przejazd w Żebrach (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Żebry - na rozejściu z DW544 (k. Grabowo)

19. km ~13 – Żebry – na rozejściu z DW544 (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Żebry - na rozejściu z DW544 (k. Wielbark)

20. km ~13 – Żebry – na rozejściu z DW544 (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nowa Wieś Kościelna (k. Grabowo)

21. km 14,587 – Nowa Wieś Kościelna (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Nowa Wieś Kościelna (k. Wielbark)

22. km 14,587 – Nowa Wieś Kościelna (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nowa Wieś Kościelna (k. Grabowo)

23. km 14,587 – Nowa Wieś Kościelna (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w Nowej Wsi (k. Wielbark)

24. km 15,336 – Przejazd w Nowej Wsi (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd w Nowej Wsi (k. Grabowo)

25. km 15,336 – Przejazd w Nowej Wsi (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w Grabniku (k. Wielbark)

26. km 16,320 – Przejazd w Grabniku (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd w Grabniku (k. Grabowo)

27. km 16,320 – Przejazd w Grabniku (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Zabiele Wielkie (k. Wielbark)

28. km 20,118 – Zabiele Wielkie, przejazd przy zachodniej głowicy (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Zabiele Wielkie (k. Grabowo)

29. km 20,118 – Zabiele Wielkie przejazd w zachodniej głowicy (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Z przejazdu na drodze lokalnej od DW544 do Rżańca (k. Wielbark)

30. km 21,056 – Przejazd na drodze lokalnej od DW544 do Rżańca (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Z przejazdu na drodze lokalnej od DW544 do Rżańca (k. Grabowo)

31. km 21,056 – Przejazd na drodze lokalnej od DW544 do Rżańca (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Widok z DW544 w miejscu rozejścia linii i DW

32. km 22 – Widok z DW544 w miejscu rozejścia linii i DW – mapa

Przejazd w Lesie na szlaku Zabiele - Jastrząbka

33. km 24,686 – Przejazd w lesie na drodze Rżaniec – Adamczycha (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w Lesie na szlaku Zabiele - Jastrząbka

34. km 24,686 – Przejazd w lesie na drodze Rżaniec – Adamczycha (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Szlak Zabiele - Jastrząbka

35. km ~25  – Szlak Zabiele – Jastrząbka – mapa

Szlak Zabiele - Jastrząbka

36. km ~25 – Szlak Zabiele – Jastrząbka – mapa

Przejazd we wsi Dłutówka

37. km 26,951 – Przejazd na drodze Dłutówka – Adamczycha (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd we wsi Dłutówka

38. km 26,951 – Przejazd na drodze Dłutówka – Adamczycha (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd #2 we wsi Dłutówka

39. km 27,321 – Przejazd na drodze Dłutówka – Dłutówka Leśn. (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd #2 we wsi Dłutówka

40. km 27,321 – Przejazd na drodze Dłutówka – Dłutówka Leśn. (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przepust we wsi Dłutówka

41. km ~27 – Przepust we wsi Dłutówka (widać pojedyncze samosiejki na nasypie) – mapa

Przejazd #3 we wsi Dłutówka

42. km 27,827 – Przejazd na drodze Zabrodzie – Zagórze (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd #3 we wsi Dłutówka

43. km 27,827 – Przejazd na drodze Zabrodzie – Zagórze (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Jastrząbka

44. km 29,082 – St. Jastrząbka. Przejazd na drodze Jastrząbka – Zabrodzie (widok w kier. Wielbarka) – mapa

Jastrząbka

45. km 29,082 – St. Jastrząbka. Przejazd na drodze Jastrząbka – Zabrodzie (widok w kier. Grabowa) – mapa

Przejazd na drodze lokalnej Jastrząbka

46. km 29,643 – Przejazd na drodze gruntowej w Jastrząbce (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd na drodze lokalnej Jastrząbka

47. km 29,643 – Przejazd na drodze gruntowej w Jastrząbce (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd na drodze lokalnej pomiędzy Jastrząbką a Gaczyskami

48. km 30,280 – Przejazd na drodze gruntowej do lasu w Gaczyskach (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Przejazd na drodze lokalnej pomiędzy Jastrząbką a Gaczyskami

49. km 30,280 – Przejazd na drodze gruntowej do lasu w Gaczyskach (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w Gaczyskach

50. km 30,878 – Przejazd w Gaczyskach na drodze Przasnysz – Baranowo (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd w Gaczyskach

51. km 30,878 – Przejazd w Gaczyskach na drodze Przasnysz – Baranowo (widok w kier. Wielbarka) – mapa

Parciaki

52. km 37,385 – Parciaki, przejazd na drodze Parciaki – Małowidz (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Parciaki

53. km 37,385 – Parciaki, przejazd na drodze Parciaki – Małowidz (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Parciaki

54. km 37,914 – St. Parciaki, perony (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Parciaki

55. km 37,914 – St. Parciaki, perony (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd Zapola

56. km 42,551 – Przejazd na drodze Myszyniec – Bartniki (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Przejazd Zapola

57. km 42,551 – Przejazd na drodze Myszyniec – Bartniki (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Olszewka

58. km 44,812 – Olszewka (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Olszewka

59. km 44,812 – Olszewka (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Olszewka przejazd #2

60. km 45,512 – Przejazd na drodze Olszewka – Żelazna Rządowa (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Olszewka przejazd #2

61. km 45,512 – Przejazd na drodze Olszewka – Żelazna Rządowa (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nie pamiętam gdzie to

62. km 48,236 – Przejazd na drodze Olszewka – Poścień (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nie pamiętam gdzie to

63. km 48,236 – Przejazd na drodze Olszewka – Poścień (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Raszujka

64. km 50,212 – Raszujka, przejazd na drodze Chorzele – Zaręby (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Raszujka

65. km 50,212 – Raszujka, przejazd na drodze Chorzele – Zaręby (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nie pamiętam gdzie to

66. km 50,729 – Przejazd na drodze Raszujka – Łaz (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nie pamiętam gdzie to

67. km 50,729 – Przejazd na drodze Raszujka – Łaz (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Chorzele

68. km 56,457 – Chorzele, przejazd na drodze Chorzele – Myszyniec (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Chorzele

69. km 56,457 – Chorzele, przejazd na drodze Chorzele – Myszyniec (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Chorzele

70. km 56,373 – Chorzele perony (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Chorzele

71. km 56,373 – Chorzele perony (widok w stronę Grabowa) – mapa

Nie pamiętam gdzie to

72. km 58,043 – Opaleniec, przejazd na drodze Opaleniec – Mącice (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Nie pamiętam gdzie to

73. km 58,043 – Opaleniec, przejazd na drodze Opaleniec – Mącice (widok w kierunku Grabowa) – mapa

Piwnice Wielkie

74. km 64,379 – Piwnice Wielkie (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

Piwnice Wielkie

75. km 64,379 – Piwnice Wielkie (widok w kierunku Grabowa) – mapa

W lesie przed Wielbarkiem

76. km 65,413 – Przejazd w lesie przed Wielbarkiem (widok w kierunku Grabowa) – mapa

W lesie przed Wielbarkiem

77. km 65,413 – Przejazd w lesie przed Wielbarkiem (widok w kierunku Wielbarka) – mapa

To chyba ostatnia chwila gdy przejezdność linii można uzyskać niewielkim kosztem – za chwilę drzewka będą na tyle duże, że tak łatwo już się nie uda.