Pomůcky GVD 2007/2008
Pomůcky platné v období od 9. prosince 2007 do 2. března 2008

Vydávané odborem řízení provozu a organizování drážní dopravy
Knižní jízdní řády (KJŘ)
Nákresné jízdní řády (NJŘ)  /formát PNG/
Sešitové jízdní řády (SJŘ)  /formát DOC/
Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků   /formát DOC/  
Příloha k rozkazu o zavedení GVD:
Brno Ostrava Plzeň
Praha Ústí nad Labem
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Plán řadění nákladních vlaků smluvních dopravců
Vydávané odborem osobní dopravy a přepravy
Vlaky osobní dopravy, část 1 - expresní vlaky a rychlíky a část 2 - grafické oběhy souprav vlaků osobní dopravy
Vlaky osobní dopravy, část 3 - spěšné, osobní a soupravové vlaky :
Brno+Jihlava Hr.Králové+Pardubice+Liberec
Ostrava+Olomouc+Zlín Plzeň+Č.Budějovice
Praha Ústí n.L.+K.Vary
Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy:
Brno+Jihlava Hr.Králové+Pardubice+Liberec
Ostrava+Olomouc+Zlín Plzeň+Č.Budějovice
Praha Ústí n.L.+K.Vary
Vydávané vlakovým doprovodem osobní dopravy
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1  
Vydávané odborem nákladní dopravy a přepravy
Plán řadění nákladních vlaků ND
Plán vlakotvorby   /Rozkaz o přechodu do nového plánu vlakotvorby/
Přehled vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže
Vlaky pro přepravu pošty
Plány spojů pro dopravu vozů se sběrným zbožím
Další informace
Tabulky traťových poměrů
Kalendář
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Mapy železniční sítě
Plánky stanic
Předpisy ČD
Speciality
Oběhy HDV CZ Nákl. doprava (CARGO)
Oběhy HDV CZ Os. doprava
Fonty písem SENA a ASONa tomto webu není zveřejněna žádná utajovaná skutečnost dle zákona o ochraně utajovaných skutečností, obchodní tajemství, osobní údaje, žádný software ani jiné předměty autorskoprávní ochrany. Využití informací je možné POUZE pro studijní účely! Provozovatel stránek nenese ŽÁDNOU odpovědnost za případné zneužití informací zde uvedených.