Pomůcky GVD 2013/2014
platí od 15. prosince 2013

Vydávané odborem jízdního řádu
Knižní jízdní řády (KJŘ)
Nákresné jízdní řády (NJŘ)  /formát PDF/
Sešitové jízdní řády pro osobní dopravu (SJŘ Os)
Sešitové jízdní řády pro nákladní dopravu (SJŘ N)
Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků   /formát DOC/  
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Vydávané dopravcem České dráhy
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1  
Vlaky os. dopr. - ŘAZENÍ (R+), část 1, 2  
Vlaky os. dopr. - ŘAZENÍ (Os, Sp), část 3  
Přípoje mezi vlaky os. dopr.  
Další informace
Kalendář
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Seznam tratí pro zpracování tabulek traťových poměrů
Mapy železniční sítě
Plánky stanic
Technické informace, kontakty
Fonty SENA
Fonty ASO

Údaje a informace poskytované na tomto nosiči je možno použít jen pro služební potřebu. Poskytování těchto dat jiným subjektům a použití pro jiné než služební účely může být hodnoceno jako porušení pracovní kázně.