UPOZORNĚNÍ !

        Plánky stanic byly původně vytvořeny jako podkladový materiál pro tvorbu a údržbu datové základny IS SENA popisující infrastrukturu železniční dopravní cesty z hlediska potřeb konstrukce GVD. Pro tento účel jsou plánky průběžně aktualizovány na základě dostupných informací. S ohledem na termíny prací při přípravě jízdního řádu musí být předem známé změny infrastruktury zapracovávány s časovým předstihem před jejich vlastní realizací. V takových případech je podkladem pouze projektová dokumentace, přičemž skutečné provedení stavby se od projektu může v detailech lišit. Do souladu se skutečným stavem jsou pak plánky stanic uvedeny až po vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Stejně tak je možné, že se o některých již provedených změnách infrastruktury zpracovatelé těchto plánků dozvědí opožděně, a to zejména v případě řešení různých havarijních stavů. Z tohoto důvodu mohou tyto plánky sloužit pouze jako informativní materiál, který v žádném případě nenahrazuje dokumentaci vedenou příslušnými útvary provozovatele dráhy, protože z výše uvedených objektivních důvodů nemohou tyto plánky vždy přesně odpovídat aktuálnímu stavu.